skip to Main Content

De ‘smart city’ is voor velen een utopisch concept waarin veel processen geautomatiseerd en gestroomlijnd zijn, waardoor je als burger weinig last ondervindt van de ongemakken die het leven in de stad nu soms nog met zich meebrengt. Daarbij valt te denken aan volle en stinkende afvalbakken, slecht afgestelde verkeerslichten, kapotte straatverlichting, files en luchtvervuiling. Onderhoud aan infrastructuur en de openbare ruimte kost nog altijd veel tijd en niet alle processen zijn even efficiënt. Voor veel van deze problemen zijn al ‘slimme’ oplossingen – of het begin daarvan – bedacht en zij kunnen, wanneer toegepast in een stedelijke omgeving, bijdragen aan het beeld van een smart city.

Toepassingen die nuttig zouden kunnen zijn voor de smart city liggen bijvoorbeeld in het smart grid. Daarbij wordt de elektriciteitsafname zoveel mogelijk in balans gebracht met de elektriciteitsproductie. Zo is het inefficiënt om je elektrische auto op te laden tussen 8 en 10 uur ’s avonds: iedereen is dan thuis, nog wakker en verbruikt veel elektriciteit. Een smart grid zou moeten herkennen dat de auto toch pas de volgende morgen weer volledig opgeladen hoeft te zijn en dat het laadproces beter om 2 uur ’s nachts kan beginnen, als de elektriciteitsvraag zich in een dal bevindt. Op die manier gaan we doelmatiger om met ons elektriciteitsgebruik en faciliteren we duurzame energievormen beter, omdat de meeste hernieuwbare energiebronnen worden gekenmerkt door schommelingen in de productie.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om de grote hoeveelheden data die verzameld worden te gebruiken in mobiliteitsvraagstukken. Een klassiek voorbeeld zijn zelfrijdende auto’s die met elkaar communiceren en zo veilig afstand kunnen houden, maar er zijn ook toepassingen te bedenken waarbij met hulp van mobiele datagegevens verkeersstromen en verkeerslichten worden geoptimaliseerd.

Deze conceptuele oplossingen en ideeën zijn mooi, maar de technische haalbaarheid of uitvoerbaarheid is nog niet altijd gewaarborgd. Daarvoor zijn knappe koppen nodig die ideeën kunnen omzetten in daadwerkelijke ontwerpen, prototypes en nulseries, op weg naar uiteindelijke grootschalige toepassingen. Zulke knappe koppen zijn te vinden bij No Nonsense Technical Solutions (NNTS; zie ook www.nnts-group.nl). Als ingenieursbureau dat werkt met masterstudenten met verschillende technische achtergronden gaan wij graag technische uitdagingen van anderen aan. De variëteit aan disciplines, onze flexibiliteit en de ruimdenkendheid van jonge studenten zorgen ervoor dat wij met goede oplossingen en producten komen waaraan anderen nog niet hadden gedacht.

Zo hebben wij voor diverse gemeenten onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid en toepassing van duurzame energievormen als riothermie (energie uit afvalwater) en geothermie (energie uit aardwarmte). Deze schone energievormen dragen bij aan een duurzamere samenleving. Daarnaast werken we aan een prototype voor een nieuw soort ‘zonnedak’, een dak dat bijna volledig bekleed is met fotovoltaïsch folie zodat veel energie uit de zon kan worden opgewekt.

NNTS ziet een toekomst voor de smart city, maar merkt tegelijkertijd dat veel bedrijven en overheden nog worstelen met technische uitdagingen die komen kijken bij de implementatie van alle goede ideeën. NNTS kijkt, denkt en doet graag mee met het tackelen van deze technische problemen om zo smart city toepassingen dichterbij te brengen.

Schrijver
Back To Top