skip to Main Content

Een haalbaarheidsonderzoek is het inschatten van het potentiële marktaandeel van uw product, afgezet tegen de verwachte ontwikkelings- en productiekosten. Met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zult u in staat zijn een weloverwogen financiële keuze te maken, onderbouwd door compact geformuleerde conclusies.

Dat begint met het in kaart brengen van de afzetmarkt en het inschatten van de concurrentie. Daarnaast wordt gekeken welke randvoorwaarden gelden voor succesvolle implementatie van uw product, bijvoorbeeld door geografische invloeden, beschikbaarheid van grondstoffen en andere omgevingsfactoren. Wanneer u nog niet precies weet wat de kosten van uw product zullen worden, kunnen wij in overleg met u en potentiële leveranciers een inschatting maken van de te verwachten kosten.

Interesse?

Back To Top