skip to Main Content
Innoveren met minimaal risico dankzij nieuw type ingenieursbureau

In een wereld waarin innovaties elkaar in rap tempo opvolgen lijkt het bijna onmogelijk om als bedrijf niet mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Ieder bedrijf, van groot tot klein, wil natuurlijk graag voorop blijven lopen binnen haar vakgebied. Automatisering en digitalisering kunnen leiden tot de optimalisatie van kostbare processen binnen bijvoorbeeld transport of de ontwikkeling van producten. Handige dashboards kunnen grote hoeveelheden data inzichtelijk maken. En het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten kan zorgen voor enthousiaste gebruikers en een stijgende omzet. Bedrijven kennen natuurlijk deze mogelijke voordelen van innovatie, maar kiezen toch vaak voor een afwachtende houding. Hier is een goede reden voor. Bedrijven hebben zelf vaak niet de kennis en/of capaciteit om te innoveren en schakelen een ingenieursbureau in om hen te helpen. Hier zitten echter hoge kosten aan verbonden en het valt in de beginfase meestal lastig in te schatten of de innovatie dit geld wel waard zal zijn. Hierdoor hangt er een risico aan innoveren dat niet iedere organisatie bereid is te nemen. Ingenieur Jurre Kuijper uit Enschede zag een mogelijkheid om passende dienstverlening te bieden in iedere fase van innovatie. Dit betekent: een focus op betaalbaarheid in de beginfase van innovaties, wanneer bedrijven niet bereid zijn veel risico te nemen en een focus op snelheid van ontwikkeling in latere fases. Aangezien dit bedrijf zich toelegt op het bieden van concrete oplossingen voor iedereen was de naam snel gekozen: No Nonsense Technical Solutions (NNTS).

Het concept

Om in elke fase van innovatie een passende oplossing te kunnen bieden, was er voor NNTS een flexibel concept nodig. Tevens wil NNTS alle typen vraagstukken kunnen oplossen, van een kleine incrementele innovatie tot de ontwikkeling van complexe mechatronische machines. Om dit te bewerkstelligen biedt het bureau in de beginfase van innovaties een betaalbare aanpak. In deze fase kan het bedrijf werken met een team van fulltime projectleider met daaromheen een flexibele schil van studenten van de universiteit, HBO en MBO. Kuijper: “we zien dat juist de mix van de meer praktisch ingestelde MBO en HBO studenten met de analytische denkwijze van academische studenten goed werkt. Ook leren de verschillende niveaus elkaars waarde te zien door zo intensief samen te werken. Een begrip dat in de samenleving nog wel eens ontbreekt”. Dankzij de inzet van studenten kan NNTS in de beginfase van innovaties een laag tarief en flexibiliteit bieden. Zo houdt het ingenieursbureau de risico’s voor bedrijven laag. Ze hoeven niet veel te investeren wanneer de risico’s en mogelijkheden van de innovatie nog niet duidelijk zijn. Om goed aan te sluiten bij het vraagstuk van de opdrachtgever stelt NNTS voor ieder project een passend multidisciplinair team samen. Hierbij kan dus worden gekozen voor studenten met diverse technische achtergronden, afhankelijk van het type project.

Volgens de oprichter van NNTS kunnen studenten onder de juiste begeleiding hoge kwaliteit bieden. Kuijper heeft het concept zo ingericht dat deze begeleiding en kwaliteitswaarborging gegarandeerd is. Zo werkt het bureau enkel met studenten die al in minimaal het derde jaar van hun studie zitten, zodat een degelijke basiskennis gegarandeerd is. Daarnaast houdt de fulltime projectleider streng toezicht op de kwaliteit en is deze inhoudelijk goed onderlegd. Kuijper: “het inzetten van studenten heeft ook grote voordelen. Ze bieden een frisse blik en komen met nieuwe inzichten, wat natuurlijk ideaal is voor innovatie. De studenten werken daarnaast niet vanuit de vaste structuren van de opdrachtgever, waardoor ze op een andere manier tegen het vraagstuk aankijken”.

In latere fases van innovatie ontstaan vanzelfsprekend andere wensen. Bedrijven zijn al overtuigd van de potentie en willen graag snel doorpakken en de hoogst mogelijke kwaliteit. Om hieraan te voldoen kan NNTS opschakelen van een team met studenten naar een fulltime projectteam. Op deze manier kan het bureau zich aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. Kuijper: “wij bieden de mogelijkheid om te beginnen met een flexibel team (fulltime projectleider met studenten) en wanneer de innovatie hierom vraagt kunnen we opschakelen naar een volledig fulltime projectteam”. Dit betekent niet dat NNTS de studenten aan de kant zet. Kuijper: “het team van studenten blijft natuurlijk actief, maar krijgt versterking van een aantal fulltime teamleden. Zo kunnen bedrijven eerst betaalbaar aftasten wat wij voorstellen om hun vraagstuk op te lossen. Wanneer ze enthousiast zijn over een bepaalde oplossing, kunnen we deze snel ontwikkelen door op te schakelen qua team”. Wanneer bedrijven gedurende het hele proces vooral op zoek zijn naar betaalbaarheid en dus minder belang hechten aan een extreem snelle oplossing is dat geen probleem. Kuijper: “het is dan natuurlijk ook mogelijk om gedurende het hele project te werken met een team van studenten. Als een bedrijf in een latere fase instapt en wil beginnen met een fulltime projectteam dan kan dat vanzelfsprekend ook”.

Oplossingen

NNTS probeert een passende oplossing te bieden voor alle mogelijke technische vraagstukken van organisaties, maar wat betekent dit concreet? Kuijper: “wij merken vanuit de markt dat er zeer diverse behoeftes zijn vanuit bedrijven. Door de verscheidenheid aan expertises die aanwezig is binnen ons bedrijf kunnen we opdrachtgevers overal mee helpen. Zo bouwen wij machines en producten, maar kunnen we ook apps, dashboards en hardware ontwikkelen. Naast bedrijven helpen wij ook nog overheidsinstellingen. Zij hebben vaak vraagstukken op het gebied van verduurzaming en om ze te helpen doen wij onderzoek en geven we concrete adviezen”. Dankzij de diverse kennis en flexibele opzet van NNTS kan het bureau bedrijven helpen in iedere fase van innovatie.

Interesse?

Back To Top