Verkennend onderzoek geothermie

      Reacties uitgeschakeld voor Verkennend onderzoek geothermie

Opdrachtgever:
Website:
Soort project:
Periode:

Projectleider:
Teamleden:

Gemeente Enschede - Stedelijke Ontwikkeling
www.enschede.nl
Onderzoek en advies
Maart - augustus 2017

Nathan Baak
Anne Hofman
Kay Hermann
Richard Roos
Simone ten Have
Thomas Thuijsman
Wilco Mensink

Partners:

Dr. Maarten Arentsen, Energie Innovatie,
Universiteit Twente
Em. Prof. Dr. Ir. Theo van der Meer,
Thermische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente

Met de toenemende doelstellingen voor de reductie van CO2-uitstoot en het terugbrengen van gasverbruik, zijn gemeenten op zoek naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen. Zo ook de gemeente Enschede. 

Omdat de duurzaamheid van (ultradiepe) geothermie buiten kijf staat willen zij deze bron van duurzame warmte onderzoeken, te beginnen met dit verkennend onderzoek. Hierin worden de technische en financiële haalbaarheid verkend voordat er wordt begonnen met de meer kostbare proefboringen en technische uitwerking.

Er zal worden gewerkt naar een adviesrapport op basis van aardwarmtepotentie en afnameprofiel, waar is gekeken naar technische invulling, financiële haalbaarheid en mogelijke risico’s van (ultradiepe) geothermie in Enschede, uitgewerkt in verschillende scenario’s.

"NNTS heeft in 2017 in opdracht van de gemeente Enschede een onderzoek gedaan naar de (financiele) haalbaarheid van geothermie in Enschede.  Bij dit onderzoek hebben wij goede ervaring met NNTS opgedaan. Projectleider was Nathan Baak, en waar nodig ondersteund door Jurre Kuiper.
Gedreven jonge mensen, met scherp inzicht in de vraagstelling, en in staat om bij de juiste mensen en organisaties kennis op te halen. In staat om zowel de betrokken ambtenaren als de betrokken bestuurders en raadsleden  – niet deskundig op dit vlak- mee te nemen in deze materie. Veel aandacht voor duidelijke presentatie, zowel in presentatiemiddelen als in uitleg. Planning en halen van deadlines ook akkoord." - Anne-Roos de Bloois (Gemeente Enschede)

Het projectteam