skip to Main Content

Dinsdag 15 november vond het jaarlijkse ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) evenement plaats in de Prodentfabriek te Amersfoort. ISPT verbindt stakeholders van verschillende sectoren en disciplines om de procestechnologie in Nederland verder te ontwikkelen. NNTS was aanwezig bij dit evenement en leverde een actieve bijdrage in de workshops.

Energietransitie in de procestechnologie
Tijdens de opening van het evenement hebben verschillende sprekers hun visie gegeven over de rol van procestechnologie in de energietransitie. Zo sprak Marjan Minnesma van Urgenda over de noodzaak van de energietransitie en Reggy van der Wielen van Friesland Campina over de invloed van procestechnologen op de energietransitie, met de nadruk op efficiënt gebruik van energie en materialen.

ArcelorMittal, een van de grootste staalproducenten ter wereld, sprak over het dagelijkse staalverbruik van de huidige economie. Hoewel er de afgelopen jaren veel verbeteringen door zijn gevoerd in de staalindustrie is er nog veel winst te boeken in bijvoorbeeld het hergebruik van vrijgekomen CO2 in bruikbare stoffen zoals ethanol.

Wat kan NNTS voor de procestechnologie betekenen?
Het is belangrijk dat bedrijven zo efficiënt mogelijk opereren. Denk aan het minimaliseren van reststromen, zo veel mogelijk hergebruiken van warmte en materialen en efficiënte energie-uitwisseling tussen processen. NNTS vormt de schakel tussen het MKB en kennisinstellingen. Daarom gaan wij met bedrijven in overleg om te bespreken welke technische uitdagingen daar spelen en waar efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de energiehuishouding of het ontwikkelen van een nieuw proces. Wij stellen een team samen met masterstudenten van de juiste disciplines om dit vraagstuk aan te gaan. Op de vlakken waar dat meerwaarde biedt huren we advies in van een vakgroep van de universiteit. Wij streven ernaar om de uitdagingen wetenschappelijk aan te gaan en daarbij ook direct de vertaalslag te maken naar een oplossing waar het bedrijf praktisch mee vooruit kan.

Het ISPT is een hecht netwerk waarin verschillende partijen effectief met elkaar kunnen samenwerken. NNTS kan hier een goede aanvulling op vormen, door vraagstukken concreet te maken en oplossingen tastbaar.

Back To Top