skip to Main Content

NNTS was donderdag 9 maart aanwezig op het Health Valley Event in Nijmegen. Het thema van deze dag was ‘Patient driven technology’ en het evenement gaf een update van recente technologische ontwikkelingen in de zorg. Kennis en ideeën op het gebied van o.a. robotica, nanotechnologie en beacon technologie werden hier gepresenteerd. Er speelden interessante vraagstukken waar NNTS graag aan bij wil dragen. Hoe maak je bijvoorbeeld gebruik van techniek in de zorg én hoe voldoe je tegelijkertijd aan de privacywetgeving? Hoe ontwikkel je een navigatiesysteem voor mensen met een visuele beperking? Wat verder opviel was dat er veel ontwikkelingen gaande zijn, maar een groot deel daarvan bevindt zich op dit moment nog in de beginfase van het ontwikkeltraject. Interessant om deze ontwikkelingen te blijven volgen dus! Hopelijk kunnen we onze medische en technische expertise inzetten om deze ontwikkelingen een stap verder te helpen.

Back To Top