skip to Main Content
De ontwikkeling van een product: van een goed idee tot lancering op de markt.

Stel, je hebt een ontzettend goed idee voor een nieuwe innovatie, een nieuw product of nieuwe dienst. Hoe zorg je dan dat het niet bij een idee blijft en werk je snel en concreet toe naar een lancering op de markt?  Dit vergt goede voorbereiding, tijd en geld. Hoe begin je hier eigenlijk aan? Bij NNTS hebben wij veel ervaring en kennis wat betreft het ontwikkelen van een idee tot een concreet product. In deze blog zullen wij je daarom stap voor stap inzicht geven in wat er allemaal komt kijken bij en de daaropvolgende lancering op de markt.

De eerste stappen: is het product haalbaar en is er wel behoefte in de markt?

De allereerste stap die wij bij NNTS altijd hanteren is het productontwerp toetsen aan het zogenaamde ‘first principles’ principe. Hierbij toets je of jouw idee of ontwerp überhaupt kan werken en haalbaar is op een fundamenteel niveau: of het kan werken volgens relevante basisprincipes (first principles). Dit klinkt abstract, maar deze stap is van groot belang bij het ontwikkelen van een product. Wanneer immers meteen al aangetoond kan worden dat jouw idee nooit in de praktijk uitgevoerd kan worden of rendabel is, zou het zonde zijn hier wel eerst veel tijd, geld en moeite ingestoken te hebben.

Een belangrijke vervolgstap is het vaststellen of jouw idee ook daadwerkelijk een bepaalde behoefte in de markt vervult. Een nieuwe technologie is natuurlijk heel interessant en leuk om te ontwikkelen, maar het zou jammer zijn als je er veel tijd, energie en geld in steekt en je uiteindelijk tot de conclusie komt dat er eigenlijk geen echte vraag naar is! Werk daarom voor jezelf en mogelijke investeerders een goede omschrijving uit van het probleem of het vraagstuk wat jouw idee op gaat lossen. Onderbouw dit met een marktonderzoek zodat je een goed gefundeerde basis hebt om vanuit te werken. Om in een later stadium investeerders te overtuigen kan het handig zijn hier een onafhankelijke partij bij te betrekken, die dit onderzoek voor je uit kan voeren. Ten slotte is het ook belangrijk om na te gaan of iemand anders niet al een vergelijkbaar product in de markt heeft gezet. Kan dit dan meteen het einde betekenen van jouw product? Gelukkig niet. Er zijn talloze manieren hoe jij je alsnog kunt onderscheiden met jouw product en via marktonderzoek kun je erachter komen hoe: bijvoorbeeld via aspecten van jouw product of via betere service dan de concurrentie.

Daarna: waar moet het product aan voldoen?

Als je eenmaal zeker bent van de potentie van je idee kun je concrete stappen gaan zetten. Stel allereerst een concreet programma van eisen op, zodat het probleem of de behoefte die je hebt geconstateerd goed ingevuld kan worden. Het gaat bij een programma van eisen zowel om technische eisen waar je product aan moet voldoen, wettelijke eisen en eisen en wensen van mogelijke klanten en gebruikers. Wij bevelen je hier aan om een onderscheid te maken tussen absoluut noodzakelijke eisen (technisch en wettelijk) en ‘wensen’. De absoluut noodzakelijke eisen moeten hoe dan ook in de eerste versie van het product komen, terwijl wensen mogelijk in latere versies van je product toegevoegd kunnen worden.

Wanneer het programma van eisen af is kunnen hieruit vervolgens de functies van de uiteindelijke oplossing worden gedefinieerd. Als dat eenmaal staat wordt het echt concreet: het idee is er, de eisen aan de uiteindelijke oplossing zijn helder en de functies zijn uitgekristalliseerd. Nu komt dan de fase dat er keuzes moeten worden gemaakt. Hoe gaan de functies worden ingevuld en wat is een goed onderbouwde keuze? Om deze vragen te beantwoorden moet er onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om de functies te vervullen. Daarnaast moet er vooruit gekeken worden naar onder andere het productie/assemblage proces en de wensen van uiteindelijke gebruikers. Ook zal het product aantrekkelijk moeten ogen voor de gebruikers, maar daarover meer in onze volgende blog over dit onderwerp. Alleen als je al deze aspecten meeneemt in deze fase kun je een optimaal product realiseren. Gedurende dit proces adviseren wij om steeds terug te kijken naar je programma van eisen: voldoet deze versie van je product nog wel aan jouw essentiële eisen?

NNTS heeft al voor diverse opdrachtgevers een alternatievenstudie met bijbehorende stakeholderanalyse (analyse van alle belanghebbenden bij het product) uitgevoerd. Door dit gestructureerd en gericht te doen weten we zeker dat de belangen van alle stakeholders zijn meegenomen en dat een gefundeerde ontwerprichting kan worden gekozen. Dit zorgt uiteindelijk voor een goed product dat aansluit bij de wensen van alle betrokken partijen.

De wetgeving

Naast het technische gedeelte van productontwikkeling kom je nog een belangrijk onderdeel tegen: de wetgeving. Dit onderdeel roept diverse vraagstukken op: aan welke wettelijke eisen moet het product eigenlijk voldoen voordat het de markt op kan? Is er certificering (bijvoorbeeld CE) nodig en wat moet daarvoor gebeuren? Dit geheel zelf uitzoeken kan lastig en overweldigend zijn. Voor deze vraagstukken kan het zich dus lonen externe hulp te zoeken. Door dit vroeg in het proces te onderzoeken voorkom je extra werk in een later stadium. NNTS heeft al voor diverse producten gekeken naar de wettelijke eisen en weet precies hoe je dit moet aanpakken. Vaak voeren wij daarnaast een quickscan uit, om in kaart te brengen of er geen problemen zullen ontstaan met patenten van andere producten. Daarna is het ook belangrijk om te kijken hoe jouw idee het beste beschermd kan worden, zodat anderen er niet mee aan de haal gaan.

Inschakelen engineeringsbureaus

Misschien vraag je je af: moet ik al deze stappen zelf doorlopen, of is het beter om een engineeringsbureau hiervoor in te schakelen? Vaak heb je voor de uitwerking van je concept extra kennis en of capaciteit nodig. Engineeringsbureaus zijn vaak duur en kunnen niet meegaan in het tempo wat jij als innovator hebt. Gelukkig kan NNTS hier een oplossing bieden: wij werken met teams van ambitieuze masterstudenten die graag hun kennis inzetten om te helpen jouw product te realiseren. Onze voltijd projectleiders zorgen ervoor dat alles gestructureerd verloopt en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze belangen gelijk zijn aan de belangen van jou. Wij zoeken daarom altijd naar een gedeelde businesscase zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Meer weten?

Vond je dit eerste deel in onze serie over productontwikkeling interessant? Hou onze website en social media dan in de gaten, want wij gaan nog meer schrijven over dit onderwerp. Onze volgende blog zal dieper ingaan op het ontwerpproces, de zaken die komen kijken bij massaproductie en hoe je daarmee om moet gaan in het ontwerp. Ook zullen we wat dieper ingaan op de verschillende vormen van certificering en wanneer deze nodig zijn. Neem bij concrete interesse in het ontwikkelen van een product contact met ons op!

Schrijver
Back To Top