skip to Main Content

Door de enorme uitstoot aan CO2 bij de productie van cement is er behoefte aan nieuwe methoden om op een schone manier cement te winnen. Doormiddel van upcycling kan voldaan worden aan de grote vraag naar cement. Upcycling van hoogwaardig cement vereist een methode waarbij het cement zo efficiënt mogelijk uit beton wordt gescheiden zonder het te vervuilen met andere bestandsdelen. Dit proces brengt vele uitdagingen met zich mee. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is inzicht vereist in de toegevoegde waarde van diverse scheidingsmethoden. Twee “R” Recycling gaf daarom engineeringsbureau No Nonsense Technical Solutions de opdracht tot een literatuuronderzoek naar de verschillende scheidingsmethoden. Het bedrijf uit Enschede startte een onderzoekstraject naar nieuwe scheidingsmethoden om toe te werken naar een hergebruik van circa 50% van het cement in beton. NNTS bood zo meer inzicht in bekende en onbekende scheidingsmethoden en bracht een advies uit over de meest geschikte scheidingsmethode.

Het scheiden van beton

Omdat er een krimp is in de staalindustrie en in kolencentrales komt er een afname in afvalstoffen uit deze sectoren. Vliegas en slak zijn restproducten uit deze sectoren en worden gebruikt als (gedeeltelijke) cementvervangers. Dit wordt gedaan omdat er een enorme uitstoot aan CO2 is bij de productie van cement. Er is een grote behoefte aan schoon gerecycled beton en daarom moeten andere cementvervangers gevonden worden. Gerecycled cement uit beton is hierin een van de opties. Hiervoor moet het cement van het zand uit beton worden gescheiden.

Beton uit elkaar halen kan eenvoudig door breken, slim breken/vermalen of alternatieve methoden zoals thermische of elektrische ontleding. Breken is op dit moment economisch de meest haalbare optie. Voornamelijk droog breken is het minst energie-intensief. De uitdaging ligt in het scheiden van silica en kalkhoudende delen uit het cement. Bij slim breken verbetert de scheiding van cement, maar hierbij wordt tevens meer silica in de gewonnen grondstof vermengd. Scheiden door middel van zeven en luchtstromen is ook een optie.

Inschakeling NNTS

Twee “R” Recycling speelt in op de vraag naar gerecycled beton door te zoeken naar nieuwe scheidingsmethoden. Hiervoor heeft het bedrijf eerst onderzoek gedaan en zijn enkele prototypes gebouwd. Vervolgens werd er een onderzoekstraject gestart om toe te werken naar een hergebruik van circa 50% van het cement in beton.  No Nonsense Technical Solutions (NNTS) is als onderdeel van dit onderzoekstraject gevraagd om meer inzicht te bieden in bekende en onbekende scheidingsmethoden en een advies uit te brengen over de meest geschikte scheidingsmethode.

NNTS is een engineeringsbureau uit Enschede dat werkt met multidisciplinaire teams van masterstudenten van de Universiteit Twente, geleid door een projectleider. Voor dit project werd een combinatie van civieltechnische en werktuigbouwkundige studenten ingezet, onder leiding van projectleider Robin Haandrikman. Hij snapte de keuze voor NNTS goed: “wij hebben technische studenten in huis met een frisse blik en veel deskundigheid vanuit hun masterstudie”. Zijn team voerde een literatuuronderzoek in opdracht van Twee “R” Recycling uit naar nieuwe en bestaande scheidingsmethoden voor upcycling van cement uit beton. Een beantwoording van dit vraagstuk was essentieel voor Twee “R” Recycling , aangezien het van groot belang is dat het upcycling proces van cement op een economisch en technisch haalbare manier gebeurd.

De resultaten

Haandrikman: “Voor het literatuuronderzoek legde NNTS alle scheidingsmethoden beschreven in de literatuur naast elkaar en werd er gekeken naar de haalbaarheid van deze methoden. De voornaamste bevinding is dat de gebruikte scheidingsmethode van Twee “R” Recycling efficiënter is dan alternatieve methoden”. Dit had meerdere redenen. “De huidige methode die wordt onderzocht door Twee “R” Recycling Groep zal naar verwachting minder energie intensief zijn dan andere methoden.”, aldus Haandrikman. “Daarnaast zorgt het gebruik van een combinatie van breken, verhitten en scheiden door middel van luchtstromen ook voor minder energieverbruik dan een proces waarbij verhitting als breekmethode centraal staat”. Twee “R” Recycling heeft dan ook vertrouwen in de haalbaarheid van dit concept en gaat dit verder uitwerken.

Heeft u ook een vraagstuk voor NNTS?

Back To Top