skip to Main Content

Het bestuur van Waterschap Vechtstromen streeft naar energieneutraliteit in 2025. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat de mogelijkheden wat betreft opwekking van duurzame energie in kaart worden gebracht. Hierbij zijn er diverse belangrijke vragen die beantwoord moeten worden. Welke gronden zijn bijvoorbeeld geschikt voor de opwekking van duurzame energie? Welke duurzame energiebron heeft de voorkeur? Zijn er initiatieven binnen en buiten de regio die gesteund kunnen worden door waterschap Vechtstromen?

Om deze vragen (en andere) te beantwoorden heeft waterschap Vechtstromen NNTS ingeschakeld. Ons team brengt de technische en financiële haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden in kaart. Vervolgens zal een concreet overzicht van de kansen die er liggen worden aangeboden aan het waterschap.

Back To Top