skip to Main Content

Wij bieden onderzoek en advies voor zowel overheden als bedrijven. Door onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij onderzoek doen binnen een breed spectrum. Zo kunt u bij ons terecht voor onderzoek naar nieuwe vormen van duurzame energie, maar ook voor haalbaarheidsonderzoek op het gebied van hardware, software en elektronica. NNTS gaat op zoek naar informatie, analyseert uw processen en geeft onderbouwde adviezen. Bijvoorbeeld door het uitwerken van een businesscase of een haalbaarheidsonderzoek, maar ook door theoretisch onderzoek en het uitvoeren van testen.

Theoretisch Onderzoek

Veel producten zien er leuk uit op papier, maar gaan nooit werken in de praktijk. Maar het kan ook precies andersom: u heeft een goed idee maar geen idee of het werkt, hoe het werkt en hoe goed het werkt. Een theoretisch onderzoek kan antwoord geven op vragen die u heeft, maar (nog) niet in de praktijk getest kunnen worden.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld met een dimensieanalyse bepalen welke (omgevings)factoren in welke mate van invloed zijn op uw producten, of de wrijvingsverliezen in een leidingsysteem bepalen. Door een goed theoretisch onderzoek kunt u dus veel kosten besparen doordat u van tevoren het gedrag van uw systeem heeft bepaald. U weet hierdoor wat u kunt verwachten waardoor u vooraf al kunt beginnen met het optimaliseren van uw processen.

Testen

Meten is weten, een oud gezegde dat nog altijd klopt! Maar testen onder de juiste omstandigheden en meten van de juiste waarden zijn ook nog altijd belangrijke voorwaarden. Onze studenten zijn in staat met u mee te denken over het testprotocol en een testopstelling te ontwerpen die de praktijkomstandigheden zo goed mogelijk benadert.

Ook de meet- en regeltechniek van de testopstelling wordt volledig uitgewerkt. Wij kijken naar de vereiste nauwkeurigheid en selecteren de juiste sensoren. De resultaten worden verwerkt in een testrapport en het is zelfs mogelijk een testopstelling te ontwerpen die later zal voldoen als demonstratiemodel van uw product. Zo heeft u dubbel resultaat!

Marktonderzoek

Op de markt is veel te krijgen, waardoor u met twee vragen kan zitten: welke componenten moet ik kiezen voor mijn product en hoe verhoudt mijn product zich tot de markt? Een marktonderzoek kan antwoord geven op beide vragen.

NNTS kan met kennis van techniek een blik werpen op de huidige markt en een selectie van componenten geven. Dit houdt niet in dat wij de definitieve componenten leveren, maar dat wij objectief kijken naar vergelijkingscriteria en verschillende componenten daarop beoordelen. Wij geven aanbevelingen, maar de definitieve keus ligt altijd bij u als opdrachtgever. Ook kijken wij waar uw product aan moet voldoen om te concurreren met de huidige markt.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is het inschatten van het potentiële marktaandeel van uw product, afgezet tegen de verwachte ontwikkelings- en productiekosten. Met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zult u in staat zijn een weloverwogen financiële keuze te maken, onderbouwd door compact geformuleerde conclusies.

Dat begint met het in kaart brengen van de afzetmarkt en het inschatten van de concurrentie. Daarnaast wordt gekeken welke randvoorwaarden gelden voor succesvolle implementatie van uw product, bijvoorbeeld door geografische invloeden, beschikbaarheid van grondstoffen en andere omgevingsfactoren. Wanneer u nog niet precies weet wat de kosten van uw product zullen worden, kunnen wij in overleg met u en potentiële leveranciers een inschatting maken van de te verwachten kosten.

Businesscase

Een goed begin is het halve werk en daarom heeft u een business case nodig wanneer u een nieuw product op de markt wilt brengen. De business case belicht meerdere aspecten van het op de markt brengen van uw product, zoals het vaststellen van uw doelgroep, omschrijven van het verdienmodel en bepalen van de kosten en baten. Immers, als u niet weet waar u begint, weet u niet waar het eindigt.

Door technisch inzicht in het product en kennis over de commercialisatie van producten, zorgt NNTS dat u goed beslagen ten ijs komt. Door kennis over de financiële mogelijkheden van uw product en kenmerken van uw doelgroep, kunt u doelgericht en trefzeker op zoek naar uw klanten.

Contact en meer info

Bent u benieuwd wat NNTS op het gebied van onderzoek en advies kan betekenen voor uw bedrijf of overheidsinstelling? Bel of mail ons dan even!

Back To Top