skip to Main Content

Het online bestellen van pakketjes heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Webshops maken een grote groei door en zijn niet meer weg te denken uit de levens van vele consumenten. De voordelen ten opzichte van de traditionele manier van winkelen zijn dan ook talloos: gebruikers kunnen snel prijzen vergelijken, bestellen vanuit hun eigen huis en ze hoeven enkel hun bestelling af te wachten. Alleen, bij de enorme toename van pakketbezorging komt ook een groot probleem kijken: mensen zijn vaak niet thuis op het moment van levering. Dit is vervelend voor consumenten, aangezien ze langer moeten wachten op hun pakket, maar ook voor de bezorgdienst, aangezien ze mogelijk opnieuw moeten proberen het pakket te bezorgen. Dit loopt flink in de kosten: dagelijks worden zo’n 100.000 pakketten niet bezorgd, wat de industrie ook rond de 100.000 euro per dag kost. Een enorm bedrag gaat hier dus verloren. Om dit probleem op te lossen kwam het bedrijf 2DEAL met een innovatief plan: het bezorgen van pakketten in de auto’s van consumenten. Samen met het disruptieve ingenieursbureau No Nonsense Technical Solutions (NNTS) is dit idee uitgewerkt tot een werkend product.

Het eindproduct

De eerste stappen

Het concept van dit plan leek een gouden greep: wanneer pakketten in auto’s bezorgd worden hoeven consumenten helemaal niet thuis te zijn, wat kan leiden tot een veel hoger percentage van pakketjes die in één keer bezorgd worden. Dit is gemakkelijk voor de consument en scheelt de industrie bakken met geld. Klanten kunnen via een app aan de bezorger doorgeven waar hun auto staat op het moment van bezorging. Via deze app kunnen ze ook het open- en dichtsignaal van hun auto eenmalig uploaden per bestelling en dit signaal kan dan worden opgenomen met een zogeheten key recorder.  Bezorgers kunnen dan, volgens het idee van 2DEAL, met een apparaat de auto eenmalig open maken, het pakket afleveren en de auto weer op slot doen. Dit kan dan alleen binnen een bepaald tijdsframe, bij de juiste auto, op de locatie die de consument heeft aangegeven. Op deze manier kunnen de pakketten ook ’s nachts of op de parkeerplaats bij het werk in de auto worden afgeleverd. De bedenkers van 2DEAL waren zeer overtuigd van het plan, maar wisten ook dat er nog veel werk moest worden gedaan voor deze dienst geïntroduceerd kon worden op de markt. Want zouden consumenten het überhaupt wel aandurven dat een pakket bezorgd wordt in hun auto? Zien de pakketbezorgers het zitten om zo’n dienst te gebruiken? En is dit hele idee technisch gezien wel mogelijk?

Om inzicht te krijgen in de wensen van consumenten en de werking van een vervoerdersbedrijf, besloot 2DEAL informatie hierover in te winnen bij grote organisaties in deze industrie. Al snel werd duidelijk dat er veel potentie in het idee zit: de industrie was enthousiast en consumenten zagen de bezorgingsmethode als een interessant alternatief. Nu was het zaak om de technische kant van het verhaal te bekijken. 2DEAL besloot de ontwikkeling van het idee uit te besteden aan het jonge ingenieursbureau No Nonsense Technical Solutions (NNTS). Het unieke aanbod van NNTS sloot precies aan bij dit project: het bureau biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een projectteam met fulltime medewerkers, of voor een multidisciplinair team van studenten. Dit team staat onder leiding van een ervaren projectleider en wordt ondersteund door de aanwezige kennis en kunde binnen het bureau. 2DEAL koos voor deze optie, afgaande op de voordelen die dit biedt tijdens de beginfase van een nieuwe innovatie. Een idee op deze manier laten ontwikkelen zorgt voor een optimale inzet van het beschikbare budget tijdens een ontwikkeling. Bij traditionele bureaus zijn de kosten voor de eerste fases van een ontwikkeling namelijk vele malen hoger. Door het concept van NNTS zijn bij dit bedrijf de risico’s in de beginfase van dergelijke innovaties veel lager, omdat er voor een relatief laag bedrag al een inschatting kan worden gemaakt van de haalbaarheid van een innovatie. Als dit eenmaal is vastgesteld kan het project ook verder opgeschaald worden om snelheid te maken in combinatie met vaste engineers.  Er hoeft dus niet meteen veel geïnvesteerd te worden op het moment dat het bedrijf de werking van een innovatie nog niet heeft kunnen aantonen. Wanneer is vastgesteld dat het idee werkt (een zogeheten proof of principle) en de eerste pilot succesvol is gedraaid krijgt het bedrijf ook een veel hogere waarde. Dan kan er ook meer geïnvesteerd worden, aangezien de mogelijkheden van de innovatie zijn aangetoond en het bedrijf door de hogere waarde meer bestedingsruimte heeft.

De ontwikkeling: van idee tot werkend product

Het ingenieursbureau zag in dat het met een complexe uitdaging te maken kreeg en stelde een groot team samen van studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion, onder leiding van een fulltime projectleider. Het team werd daarnaast ondersteund door de kennis en kunde die aanwezig is binnen het bureau. Het bedrijf werkte met studenten uit verschillende disciplines: elektrotechniek, hardware, software, werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen, app-ontwikkeling en een database-specialist. Op deze manier kon NNTS de diverse uitdagingen van het project aangaan: van het ontwikkelen van een bijbehorende app en database, tot het grafisch ontwerpen en maken van de benodigde apparaten.

Grafische weergave van de key recorder

Screenshots van de app

Allereerst was het aan het opgestelde team om te laten zien dat het mogelijk is om pakketten in auto’s af te leveren, zonder dat de bezorger beschikt over de bijbehorende autosleutel. Een klein apparaat werd ontwikkeld, waarin de consument zijn of haar autosleutel kan doen. Het apparaat neemt vervolgens het signaal van de autosleutel op en zendt deze naar de database. Zodra de bezorger bij de juiste auto is, kan hij de opnames downloaden. Met een knop kan de bezorger het signaal van de autosleutel eenmalig uitzenden om de auto te openen en één keer om deze weer af te sluiten. Het ingenieursbureau kon al snel vaststellen dat dit ook in de praktijk mogelijk is. Deze zogeheten proof of concept liet zien dat er veel potentie zat in het idee, maar was nog lang niet klaar voor de markt. De onderdelen van het apparaat waren nog veel te duur en er waren nog andere praktische vragen. Hoe kunnen consumenten bijvoorbeeld duidelijk aangeven aan bezorgers waar hun auto staat? Of hoe hun auto er uitziet? En waar moet het apparaat verder aan voldoen?

Voor het definitieve ontwerp stelde het team van NNTS een programma van eisen op. Belangrijk uitgangspunt was dat er geen enkele aanpassing nodig zou moeten zijn aan de auto van een consument. Daarnaast moest de bezorgmethode van 2DEAL voor elk type auto beschikbaar zijn. Een app moest zorgen dat klanten hun type auto kunnen doorgeven, net als de locatie.

Toen de eisen duidelijk waren kon het projectteam echt aan de slag. De juiste methode voor het opnemen van het signaal van alle soorten autosleutels werd gevonden en geïmplementeerd in een apparaat. Grafisch ingestelde studenten ontwierpen het product (genaamd de Key Recorder) qua uiterlijk, waarbij studenten met verstand van mechanica zorgden voor de stevigheid. Een bijbehorende app werd ontworpen, waarop consumenten hun type auto kunnen invoeren, net als de locatie. Daarnaast ontwikkelde het team een database, waarin de opgenomen signaalfragmenten kunnen worden opgeslagen. Uiteindelijk lukte het NNTS om een werkend product te ontwikkelen, dat geschikt is voor de eerste testen in de praktijk.

Hoe verder?

Nu het product er ligt is het tijd voor de volgende stap: het testen van de bezorgmethode onder echte consumenten. Om dit te doen is 2DEAL een pilot gestart, waarbij een aantal consumenten de mogelijkheid krijgen om pakketjes in hun auto te laten bezorgen via een webwinkel. Hiervoor krijgen ze beschikking over het ontwikkelde apparaat en kunnen ze de app gebruiken. Op basis van de feedback vanuit de pilot zal het product worden geoptimaliseerd. Vervolgens kan het product klaar worden gemaakt voor seriematige productie en de eerste grootschalige uitrol. Tot nu toe verloopt de pilot gunstig en komt er constructieve feedback binnen vanuit consumenten. De voortekenen lijken dus positief te zijn en de kans is aanwezig dat we aan de vooravond staan van een baanbrekende innovatie binnen de bezorgindustrie!

Back To Top