skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Twee “R” Recycling Groep BV

www.puinrecycling.nl

Periode

September-november 2018

Projectleider

Robin Haandrikman

Om aan de behoefte van schoon cement te voldoen, heeft Twee “R” Recycling Groep NNTS de opdracht gegeven de mogelijkheden tot het upcyclen van cement te onderzoeken.

Door de enorme uitstoot aan CO2 bij de productie van cement is er behoefte aan nieuwe methoden om op een schone manier cement te winnen. Door middel van upcycling kan voldaan worden aan de grote vraag naar cement. Upcycling van hoogwaardig cement vereist een methode waarbij het cement zo efficiënt mogelijk uit beton wordt gescheiden zonder het te vervuilen met andere bestandsdelen. Dit proces brengt vele uitdagingen met zich mee. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is inzicht vereist in de toegevoegde waarde van diverse scheidingsmethoden.

Op basis van deze vraag is een onderzoekstraject gestart naar nieuwe scheidingsmethoden om toe te werken naar een hergebruik van circa 50% van het cement in beton. NNTS is gevraagd om meer inzicht te bieden in bekende en onbekende scheidingsmethoden en een advies uit te brengen over de meest geschikte scheidingsmethode.

Back To Top