skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Stichting BIZ Schiebroek

Periode

november 2019 – februari 2020

Projectleider

Wouter Sieverink

Veel bedrijventerreinen willen graag verduurzamen, maar missen een concrete onderbouwing op basis waarvan specifieke duurzame keuzes gemaakt kunnen worden. Zo ook BIZ Schiebroek. Deze stichting had de intentie om bedrijventerrein Schiebroek te verduurzamen, maar had hiervoor behoefte aan advies. Om concreet in kaart te brengen op welke manieren de bedrijven op het terrein kunnen verduurzamen en wat de gevolgen hiervan zijn werd NNTS ingeschakeld. Ons team kreeg de taak om twee concrete cases op het bedrijventerrein volledig uit te werken.

De twee cases die NNTS heeft uitgewerkt voor dit project lopen sterk uiteen, aangezien het gaat om één nieuw pand (van Zaakado B.V.) en één ouder pand (van Graaflex). Bij het pand van Zaakado B.V. zijn al veel maatregelen ter verduurzaming genomen. Hier is door NNTS doorgerekend of deze maatregelen hebben gezorgd voor een energiepositief resultaat. De conclusie: wanneer Zaakado B.V. kiest voor het slim inregelen en inschakelen van elektronische apparatuur, is het pand energiepositief. Een fraai resultaat: hiermee is Zaakado namelijk het eerste bedrijf op het bedrijventerrein dat energiepositief is.

De tweede case betrof een ouder pand, dat verhuurd wordt aan diverse kleine ondernemingen. De eigenaar van dit pand is het bedrijf Graaflex. Doordat de ondernemingen die hier gevestigd zijn zeer divers van aard zijn, is het een uitdaging dit pand te verduurzamen. Aangezien er zo veel verschillende processen plaatsvinden binnen het pand, is er namelijk geen consequente warmtebron, die gebruikt kan worden ter opwarming van het pand. Omdat er binnen dit oude pand nog weinig is gedaan aan verduurzaming, zijn er nog talloze oplossingen mogelijk. Twee scenario’s werden door NNTS voor Graaflex uitgewerkt: één scenario waarbij het pand energiepositief werd gemaakt en één scenario waarbij alleen de CV ketels vervangen zou worden. Beide scenario’s zijn grafisch weergegeven in de grafiek boven deze tekst. Voor het energiepositief maken van het pand adviseerde ons team een oplossing met een combinatie van maatregelen, waaronder de aanleg van een Q-roof, vloerverwarming voor het kantoor en de aanleg van vacuümbuizen. Voor het tweede scenario, het vervangen van de CV ketels, vond NNTS een significante energiebesparing en een relatief snelle terugverdientijd.

Deze beide cases bieden een duidelijk inzicht in de mogelijkheden wat betreft verduurzaming voor individuele bedrijven op bedrijventerrein Schiebroek. Opdrachtgever BIZ Schiebroek is dan ook tevreden met het resultaat.

Back To Top