skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Periode

December 2018- maart 2019

Projectleider

Wouter Sieverink

De gemeente Alkmaar heeft een grote beleidsvisie wat betreft het aardgasvrij krijgen van de gemeente. Om ook de bedrijventerreinen van Alkmaar aardgasvrij te krijgen worden nieuw gebouwde terreinen standaard voorzien van schone energie. Het bedrijventerrein bij Boekelermeer-Noord is echter nog niet aardgasvrij. Om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn op dit bedrijventerrein wat betreft duurzame energie, schakelde de gemeente Alkmaar NNTS in.

Om de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen zal NNTS verschillende fases doorlopen. Allereerst wordt er een inventarisatie gedaan waarbij de huidige situatie in kaart wordt gebracht. In deze fase worden ook alle mogelijke duurzame initiatieven die van toepassing kunnen zijn uiteen gezet. Vervolgens wordt op basis van gevonden informatie een selectie gemaakt van de best passende energiebronnen voor deze locatie. Voor deze energiebronnen zal de technische en financiële haalbaarheid voor het bedrijventerrein bij Boekelermeer-Noord diepgaand worden onderzocht. Het onderzoek van NNTS zal plaatsvinden in samenwerking met netbeheerder Liander en de HVC Groep.

Op basis van de uitkomsten wat betreft financiële en technische haalbaarheid van verschillende duurzame energiebronnen zal NNTS aanbevelingen doen aan de gemeente Alkmaar. Op deze manier helpt NNTS de gemeente Alkmaar aardgasvrij te maken.

Back To Top