skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Periode

Maart – Augustus 2017

Projectleider

Nathan Baak

Partner

Dr. Maarten Arentsen, Energie Innovatie, Universiteit Twente
Em. Prof. Dr. Ir. Theo van der Meer, Thermische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente

Met de toenemende doelstellingen voor de reductie van CO2-uitstoot en het terugbrengen van gasverbruik, zijn gemeenten op zoek naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen. Zo ook de gemeente Enschede. 

Omdat de duurzaamheid van (ultradiepe) geothermie buiten kijf staat willen zij deze bron van duurzame warmte onderzoeken, te beginnen met dit verkennend onderzoek. Hierin worden de technische en financiële haalbaarheid verkend voordat er wordt begonnen met de meer kostbare proefboringen en technische uitwerking.

Er zal worden gewerkt naar een adviesrapport op basis van aardwarmtepotentie en afnameprofiel, waar is gekeken naar technische invulling, financiële haalbaarheid en mogelijke risico’s van (ultradiepe) geothermie in Enschede, uitgewerkt in verschillende scenario’s.

Back To Top