skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Energieregio Twente

Periode

Mei 2019 – november 2019

Projectleider

Robin Haandrikman

Waar het klimaatakkoord zich inmiddels in de afrondende fase lijkt te bevinden, wordt er ook regionaal hard gewerkt aan akkoorden op kleinere schaal. Nederland is namelijk verdeeld in zo’n dertig regio’s, waarbij elke regio tot een Regionale Energie Strategie (RES) moet zien te komen. Voor deze strategie worden afspraken gemaakt om duurzame elektriciteit, de warmtetransitie en de benodigde infrastructuur hiervoor te verwezenlijken.

Voor de RES werken alle gemeentes in de regio samen, maar niet alleen de bestuurders hebben inspraak. In tegendeel, om een breed draagvlak te creëren voor de gemaakte keuzes wordt er samengewerkt met belanghebbenden (stakeholders). Diverse experts vanuit zowel kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) als het bedrijfsleven en netbeheerders werken samen aan het verkennen van de optimale oplossingen voor verduurzaming. Ook aan No Nonsense Technical Solutions (NNTS) is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Energiestrategie Twente.

NNTS heeft in dit project zowel een inhoudelijke als een procesmatige rol. Projectmedewerkers notuleren gedurende de sessies waarin de mogelijkheden tot verduurzaming worden verkend. Daarnaast geven ze inhoudelijk advies over de technische en financiële haalbaarheid van de opties die besproken worden. Ten slotte helpt ons team met het stroomlijnen van de sessies, zodat deze zo efficiënt mogelijk verlopen.

Kortom, een veelzijdig en uitdagend project!

Back To Top