skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Periode

augustus 2019 – november 2019

Projectleider

Wouter Sieverink

Ook de Nederlandse waterschappen zetten zich in om zo duurzaam mogelijk te worden. Zo ook waterschap Vallei en Veluwe. Dit waterschap vond een potentiële energiebesparing binnen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Harderwijk. Daarop werd NNTS ingeschakeld om deze potentiële besparing verder in kaart te brengen en te implementeren.

De gevonden potentiële besparing zat in de retourslibpompen van de nabezinktanks van de RWZI. Deze zes tanks filteren het afvalwater en hebben dus een belangrijke functie. Alleen is het nu zo dat deze constant aan staan, terwijl dit vaak helemaal niet nodig is. De hoeveelheid afvalwater die binnenkomt kan namelijk vaak ook gefilterd worden door een lager aantal tanks. Om het filterproces efficiënter te laten verlopen ontwikkelde het team van NNTS een automatisch regelsysteem, dat de nabezinktanks en de retourslibpompen slim op elkaar afstemt en deze tijdig kan afsluiten of juist openen.

Dit regelsysteem had als belangrijkste vereisten dat het zeer accuraat moet zijn en zorgt voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met het feit dat een tank niet te lang uit mag staan, omdat dan algvorming optreedt. Na de ontwikkeling van het regelsysteem onderzocht het team de potentiële besparing op historische data van de jaren 207 en 2018 door middel van een simulatie. Uit deze simulatie bleek dat er in 2017 en 2018 dankzij het regelsysteem 60% aan energie bespaard had kunnen worden, dat is ongeveer 1200 MWh ofwel 300 huishoudens. Naast dit systeem ontwikkelde NNTS een implementatieplan, zodat het waterschap de aanbevolen veranderingen snel kan doorvoeren.

Waterschap Vallei en Veluwe en NNTS zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Het regelsysteem kan helpen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen van het waterschap, zeker gezien de zeer hoge potentiële besparing. In het jaarverslag van waterschap Vallei en Veluwe is ook een uitgebreid stuk geschreven over dit project. Lees dit hier (vanaf pagina 9).

Back To Top