skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Duurzaam Roerdalen

Periode

November 2018 – januari 2019

Projectleider

Wouter Sieverink

Duurzaam Roerdalen is een coöperatie die is opgericht door inwoners van de gemeente Roerdalen. De coöperatie stelt zich als doel om het voortouw te nemen in het verduurzamen van Roerdalen. Om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn op het vlak van duurzaamheid, schakelde Duurzaam Roerdalen in samenwerking met de Barbapapafabriek NNTS in om een quickscan uit te voeren. 

Het team van NNTS zal dus een quickscan uitvoeren, welke bestaat uit verschillende stappen. Allereerst brengen wij de gehele regio zo gedetailleerd mogelijk in kaart wat betreft energieverbruik en energievraag. Vervolgens voert ons team een stakeholderanalyse uit, waarbij de wensen van alle belanghebbenden onderzocht worden. We kijken hierbij hoe we de wensen van verschillende stakeholders bij elkaar kunnen brengen, zodat er een duurzame oplossing kan komen waar iedereen tevreden mee is.
Op basis van deze quickscan zal NNTS diverse projectvoorstellen aanleveren bij Duurzaam Roerdalen. Deze zullen vervolgens gepresenteerd worden aan de gemeente met als doel draagvlak te creëren voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Back To Top