skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Periode

September – november 2015

Projectleider

Jurre Kuijper

Dit haalbaarheidsonderzoek was gericht op het hergebruiken van restwarmte uit afvalwater van hotels. Deze verliezen veel energie doordat warm water afkomstig van sanitair en de keuken in het riool wegstroomt, terwijl dit nog een relatief hoge temperatuur heeft.

In de eerste fase van dit project zijn verschillende alternatieven onderzocht, waarbij er verschillende configuraties van de warmtepomp zijn gemodelleerd. Ook is er een kort onderzoek uitgevoerd naar vervuiling in de warmtewisselaars en effect daarvan op het systeem.

In overleg met de opdrachtgever is één voorkeursalternatief gekozen dat verder is uitgewerkt en geanalyseerd. Om de klant een beeld te geven van de mogelijkheden is er tevens een financiële haalbaarheidsanalyse gemaakt, waarbij een kosten-baten balans is opgesteld voor verschillende grootten hotels en op basis van verschillende gebruiksprofielen.

“NNTS heeft ons snel en efficiënt inzicht gegeven in de technische mogelijkheden en haalbaarheid van ons concept!”
Back To Top