skip to Main Content

Projectinformatie

Opdrachtgever

Tauw

Periode

Maart 2016

Projectleider

Jurre Kuijper

Voor het ontwerp van een nieuwe vorm van warmteterugwinning is een project uitgevoerd waarbij een theoretisch model is opgesteld om warmteterugwinning uit vrijverval rioleringen te modelleren. Dit model geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om een snelle en accurate inschatting te maken van de ontwerpmogelijkheden. Door het theoretisch onderzoek is een model opgesteld waarmee een snelle haalbaarheidsstudie uitgevoerd kan worden, maar waarmee ook zeer eenvoudig een gedetailleerd ontwerp kan worden gemaakt.

Het model bevat daarnaast een uitgebreide warmtepompanalyse, waardoor de relatie tussen de warmtewisselaar in het afvalwater en de warmtepomp is vastgelegd. Hierdoor is de berekening van het omzetten van restwarmte naar warmte op bruikbare temperaturen snel gemaakt en kan tijd worden bespaard in het ontwerptraject.

“Met dit goed opgezette model kunnen we snel en efficiënt ontwerpen tegen een geringe kostprijs” Barry Meddeler, Tauw
Back To Top