skip to Main Content

Binnen NNTS zijn wij altijd op zoek naar ambitieuze scheikundige studenten die interesse hebben om hun theoretische kennis in de praktijk te brengen, en te werken aan innovatieve projecten van verschillende werkgevers.

Binnen NNTS werk je meestal in projecten met studenten van verschillende achtergronden. Jij zult hierbij het scheikundedeel van het project op je nemen. Hierbij werk je aan concrete projecten van hoge kwaliteit.

Voorbeelden van projecten:

  • Geothermie project Enschede:
    • Omdat de duurzaamheid van (ultradiepe) geothermie buiten kijf staat wil de werkgever deze bron van duurzame warmte onderzoeken, te beginnen met dit verkennend onderzoek. Hierin worden de technische en financiële haalbaarheid verkend voordat er wordt begonnen met de meer kostbare proefboringen en technische uitwerking.
  • Nieuwe taugéverpakking voor Evers Specials:
    • Vanwege het hoge aantal verpakkingen dat wekelijks wordt verwerkt, is er rekening gehouden met de kostprijs van de verpakking. Een marginale verhoging in de kostprijs zou namelijk een grote kostenverhoging met zich meebrengen.
      Het ontwerp is gericht op een simpele maar effectieve verpakking van de taugé. Het project is succesvol afgerond en er is naar aanleiding van dit project een vervolgproject gestart.

De rol van de scheikundige was hierin om uit te zoeken wat de optimale chemische omstandigheden zijn waarin het product zich kan bevinden.

Je werkt hierbij op projectbasis, waar je kunt rekenen op een werklast van ongeveer 8-12 uur per week. Dit is natuurlijk afhankelijk van het project en de deadline.

Heb je interesse? Vul dan het formulier in!

Reageer op deze vacature

Back To Top