skip to Main Content
"Als medewerker van NNTS krijg ik de ruimte en vrijheid om mij steeds meer bezig te houden met problemen en uitdagingen die belangrijk zijn voor de groei van NNTS".

Functie

Mijn functie binnen NNTS bestaat uit het benaderen van nieuwe bedrijven en te achterhalen welke technische uitdagingen daar spelen. Als dit aansluit bij de competenties die NNTS biedt, ga ik in overleg met een projectleider om de offerte op te stellen. Hierbij is het erg belangrijk om een realistische inschatting te maken van wat er nodig is om de technische uitdaging van de klant aan te gaan. Nadat de opdrachtgever akkoord is met de offerte, draag ik alles over aan een ervaren projectleider binnen NNTS die het project gaat leiden. Ik zie erop toe dat de afspraken nagekomen werden en tijdens het project neem ik contact op met de opdrachtgever om te zien of alles naar wens verloopt. Eigenlijk ben ik van A tot Z betrokken bij de uitdaging van de opdrachtgever, iets was mij veel voldoening brengt!

Ook ben ik betrokken bij het managementteam van NNTS. Hier wordt nagedacht over de strategie en de toekomst van NNTS. Belangrijke zaken zoals de borging van de kwaliteit en het zorgen voor een gecontroleerde groei worden hier besproken. Ik help met het schrijven en uitvoeren van deze plannen.

Plezier in het werk

Als medewerker van NNTS krijg ik de ruimte en vrijheid om mij steeds meer bezig te houden met problemen en uitdagingen die belangrijk zijn voor de groei van NNTS. Juist deze vrijheid en verantwoordelijkheden hebben zorgen ervoor dat ik enorm geniet van mijn tijd bij NNTS.

Leren binnen NNTS

Het werken bij NNTS is zo veelzijdig dat ik op meerdere vlakken veel heb geleerd. Neem bijvoorbeeld de manier hoe je moet communiceren met bedrijven en welke manier van benadering het beste werkt. Dit is iets waardevols wat ik mee kan nemen in het vervolg van mijn carrière.

Veel bereikt

Ik denk dat ik de afgelopen 2 jaar heb bijgedragen aan de groei van NNTS op meerdere fronten. Naast het binnenhalen van projecten heb ik mij bezig gehouden met het promoten van NNTS bij bedrijven, het aantrekken en behouden van technisch talent, het zoeken van een nieuwe locatie en het bepalen van de lange termijn strategie.

Back To Top